+A A-

Vasküler Değerlendirme Programı ile Kalp Hastalığı Riskini Azaltın

Kalp hastalıkları, hem erkeklerde hem kadınlarda ölüme yol açan nedenlerin başında gelmektedir. Ne yazık ki kalp hastalıkları ve vasküler hastalıklar her zaman bir belirti göstermez. Bu sebeple, pek çok kişi çok geç olana kadar bir sorun olduğunu fark edememektedir. Erken teşhis edilmesi durumunda kalp hastalıkları ile vasküler hastalıklar tedavi edilebilmekte ve kalp krizi, felç; uzuv kaybı hatta ölüm gibi sonuçların önüne geçebilmektedir.


Vasküler Değerlendirme Programı, tamamlayıcı bir kalp ve vasküler (damarsal) hastalıklar konusunda bilgilendirme ve kontrol programıdır. 60 yaş üstü veya sigara kullammı, diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp ile vasküler hastalıklar açısından risk faktörleri taşıyan 50 yaş üzerindeki kişiler ile 40 yaş üzeri tüm diyabet hastalarına detaylı muayene yapılmasını içermektedir.

Vasküler hastalıklarda risk yaş ilerledikçe artar. Bu program ile,  karotis arter hastalığı, abdominal aort anevrizması, renal arter stenozu ve ekstremite arter hastalıkları tespit edilebilmektedir. Herhangi bir hastahg1n tespit edilmesi durumunda hekiminizle sonuçları değerlendirerek sizin için en uygun olan tedavi planı belirleyebilirsiniz. 

Vasküler hastalıklar açısından aşağıdaki kriterlerden birini yaşıyorsanız Kalp-Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji uzmanına muhakkak danışınız.


Vasküller Değerlendirme Programı Kriterleri


60 yaş üstü

• 50 yaş üstü ve aşağıdaki risk faktörlerinden birini taşıyan:

• Yüksek kolesterol

• Yüksek tansiyon

• Diyabet

• Sigara kullanıcısı

• Ailede vasküler hastalık geçmişi olan (inme, kalp krizi, yüksek tansiyon,

böbrek yetmezliği, ani kardiyak olum, abdominal aort anevrizmas1 vb.)

• 40 yaş üstü ve diyabet hastası


Bu kriterleri sağlayan hastalara Kalp-Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji muayenesi

önerilir.

Son Güncelleme: 04.07.2018 Medicana