+A A-

2018 YILI KONGRE TAKVİMİ

KONGRE ADI: Rhinoplasty Live Surgery Symposium

YER: İstanbul

TARİH:05-07 Ocak 2018

http://www.allinonerhinoplasty.org

KONGRE ADI: Hemşirelik Süreci Sempozyumu

YER: Mersin

TARİH:09-11 Ocak 2018

http://surecsempozyum.mersin.edu.tr

KONGRE ADI: 7.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

YER: Antalya

TARİH:10-13 Ocak 2018

http://www.kalitekongre2018.org

KONGRE ADI :Türk Oral İmplantoloji Derneği 29.Uluslararası Bilimsel Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:11-13 Ocak 2018

http://www.toid.org.tr/2018_kongre

KONGRE ADI :Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 . İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

YER: İstanbul

TARİH:12-13 Ocak 2018

http://www.marmaraichastaliklari.org

KONGRE ADI: Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu

YER: İstanbul

TARİH:12-14 Ocak 2018

http://www.ttdinterstisyelvaskuler.org

KONGRE ADI: 16.Hepatoloji Sempozyumu

YER: Ankara

TARİH:13 Ocak 2018

http://www.hepatolojisempozyumu2018.org

KONGRE ADI: Estetik Plastik Cerrahi Derneği 22.Ulusal Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:13-14 Ocak 2018

http://www.epcd2018.org

KONGRE ADI: Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı

YER: İstanbul

TARİH:13-14 Ocak 2018

http://www.istanbulmemekanseri.com

KONGRE ADI :Omurga Hastalıkları Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Sempozyumu

YER: İstanbul

TARİH:16 Ocak 2018

http://www.kokhucreseltedavilerdernegi.com

KONGRE ADI :Her Yönü ile Ağrı Tedavisinde Yenilikler Toplantısı

YER: Ankara

TARİH:19-20 Ocak 2018

https://www.tard.org.tr

KONGRE ADI :Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları

YER: Trabzon

TARİH: 19 Ocak 2018

http://www.asyod.org

KONGRE ADI : 11.TJOD ASİSTAN OKULU

YER: Samsun

TARİH:19-21 Ocak 2018

http://www.tjodasistan.org

KONGRE ADI : Türk Oftalmoloji Derneği 39.Kış Sempozyumu

YER: Antalya

TARİH:19-21 Ocak 2018

http://www.todnet.org/kissempozyumu2018

KONGRE ADI : 2.Ulusal Medikal ve Estetik Kongresi

YER: Antalya

TARİH:19-22 Ocak 2018

http://www.mestder2018.org

KONGRE ADI : Bursa Diş hekimleri Odası Uludağ Sempozyumu 2018

YER: Bursa

TARİH:19-21 Ocak 2018

http://www.uludagsempozyumu.com

KONGRE ADI : Anatomi Kış Günleri 2018

YER: Ankara

TARİH:25-28 Ocak 2018

http://www.anatomi2018-baskent.com

KONGRE ADI : 3.Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu

YER: Antalya

TARİH:26-28 Ocak 2018

http://www.plastikcerrahiokulu.org

KONGRE ADI : 3.Melanom Sempozyumu

YER: Ankara

TARİH:27 Ocak 2018

http://www.immunoterapi.org

KONGRE ADI :Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

YER:Antalya

TARİH: 02-04 Şubat 2018

 http://www.ismassymposium.org

KONGRE ADI :2. Geriatrik Romatoloji Sempozyumu

YER:İstanbul

TARİH: 02-03 Şubat 2018

http://www.geriatrikromatoloji2018.org

KONGRE ADI :Pediatrik Odyoloji Kongresi

YER:İstanbul

TARİH: 04-06 Şubat 2018

http://www.odyoloji50.com

KONGRE ADI :7. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi

YER:Antalya

TARİH: 09-10 Şubat 2018

http://www.afzirvesi.org

KONGRE ADI :1.Hemotolojik Nadir Hastalıklar Kongresi

YER:KKTC

TARİH: 08-11 Şubat 2018

 www.nadirhastaliklar2018.org

KONGRE ADI:1. Nörolojik Hastalıklarda Uyku Bozuklukları Çalıştayı

YER:Ankara

TARİH: 10 Şubat 2018

 http://www.uykubozukluklari2018.org

KONGRE ADI :9. DAS Okulu

YER: Antalya

TARİH:10-16 Şubat 2018

http://www.das.org.tr/okul/okul9

KONGRE ADI : 12. Akdeniz Pediatri Günleri

YER: Antalya

TARİH: 10-11 Şubat 2018

http://www.millipediatri.org.tr

KONGRE ADI :29. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu

YER: Ankara

TARİH: 14-16 Şubat 2018

http://muallaozturksempozyumu2018.com

KONGRE ADI :4. Sağlık Yönetimi Kongresi

YER: Antalya

TARİH: 14-18 Şubat 2018

http://www.saglikyonetimi2018.org

KONGRE ADI :Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresi

YER: Antalya

TARİH: 15-18 Şubat 2018

https://www.gob2018.com

KONGRE ADI :5. Marmara Pediatri Kongresi

YER: İstanbul

TARİH: 15-17 Şubat 2018

http://www.marmarapediatri2018.org

KONGRE ADI :İç Hastalıkları Kış Okulu

YER: KKTC

TARİH: 15-18 Şubat 2018

http://www.ichastaliklarikisokulu.org

KONGRE ADI :Türk Kardiyoloji Derneği-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Kış Günleri Toplantısı

YER: İstanbul

TARİH: 16-17 Şubat 2018

http://kisgunleri2018.tkd.org.tr

KONGRE ADI :KLP ve Psikosomatik Tıp 2018

YER: Bursa

TARİH: 16-18 Şubat 2018

 http://ubiat.uludag.edu.tr/kongre2018

KONGRE ADI :Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı

YER: İstanbul

TARİH: 16-18 Şubat 2018

http://www.tnrd2018.org

KONGRE ADI :2. Ulusal Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi

YER: Mersin

TARİH: 16-17 Şubat 2018

http://www.mersinekc.com

KONGRE ADI :Psikiyatri Kış Okulu

YER:Antalya

TARİH: 16-18 Şubat 2018

https://www.psikiyatrikisokulu.com

KONGRE ADI :Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu

YER:Ankara

TARİH: 17 Şubat 2018

http://www.ttb.org.tr

KONGRE ADI :Koruyucu Sağlık ve Beslenme Sempozyumu ve Koruyucu Hekimlik Günleri

YER: İstanbul

TARİH: 17-18 Mart 2018

 http://www.koruyucuhekimlikgunleri.org

KONGRE ADI : Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:21-25 Şubat 2018

http://www.minimalinvazivjinekolojikcerrahi.org

KONGRE ADI :3. Hematolojik Genetik Sempozyumu

YER:İzmir

TARİH:21-23 Şubat 2018

http://www.hematolojikgenetik.com

KONGRE ADI :15. Artroplasti Kış Toplantısı

YER: Bursa

TARİH:22-25 Şubat 2018

http://kis2018.artroplasti.org.tr

KONGRE ADI :4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi

YER: Kayseri

TARİH:22-24 Şubat 2018

http://www.erciyespediatrikiskongresi.org

KONGRE ADI : 6. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi

YER:Antalya

TARİH:22-26 Şubat 2018

http://www.pediatrikppa.org

KONGRE ADI :Turk-Mus 3 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu

YER: Ankara

TARİH:22-24 Şubat 2018

http://www.turkmus2018.org

KONGRE ADI : SDO 4. Kış Sempozyumu

YER: Bolu

TARİH:24-25 Şubat 2018

http://www.sdo.org.tr

KONGRE ADI : 3. Beyoğlu Göz Günleri-Oftalmolojide Eğitim Buluşması

YER: İstanbul

TARİH:24-25 Şubat 2018

http://www.beyoglugoz.com

KONGRE ADI : Doğu Karadeniz Ürojinekoloji Günleri

YER: Giresun

TARİH:24-25 Şubat

http://www.urojinekoloji.org

KONGRE ADI : Tard Pediatrik Anestezi Sempozyumu

YER: İstanbul

TARİH:24 Şubat 2018

http://www.tard.org.tr

KONGRE ADI : Solid Organ Nakli Sonrası Gelişen İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Toplantısı

YER: İstanbul

TARİH:24 Şubat 2018

http://www.sonifi2018.org

KONGRE ADI : Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:23-25 Şubat 2018

http://www.cerebralpalsy2018.org

KONGRE ADI : 2. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu

YER: Antalya

TARİH:23-25 Şubat 2018

http://www.geplatformu.org

KONGRE ADI : 3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu

YER: İstanbul

TARİH:23-24 Şubat 2018

http://www.istanbulhipofiz2018.org

KONGRE ADI : 2. Çukurova Hepatoselüler Karsinova Kongresi

YER: Adana

TARİH:23-25 Şubat 2018

http://www.hcc2018.org

KONGRE ADI : 5. Nadir Tümörler Sempozyumu, İzmir Onkoloji Günleri

YER: İzmir

TARİH:23-25 Şubat 2018

http://www.izog2018.com

KONGRE ADI : 7. Adrenal Gonad Sempozyumu

YER: İstanbul

TARİH:23-24 Şubat 2018

http://www.turkendokrin.org

KONGRE ADI: İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu

YER: İzmir

TARİH:1 Mart 2018

https://www.geriatriilactedavi.com

KONGRE ADI: Çocuk Nörolojisi Temel Genetik Kursu

YER: İzmir

TARİH:11-2 Mart 2018

http://www.cocuknorogenetik.com

KONGRE ADI:Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 2018

YER: Bolu

TARİH:1-4 Mart 2018

http://www.plastikcerrahi.org.tr

KONGRE ADI: 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi

YER: Antalya

TARİH:1-4 Mart 2018

http://www.minimalinvazivurolojikongresi.org

KONGRE ADI: 10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi

YER: Antalya

TARİH:1-3 Mart 2018

http://www.thdkitht2018.org

KONGRE ADI : 1. Riskli Bebek Kongresi

YER: Ankara

TARİH:91-4 Mart 2018

http://www.risklibebek2018.org

KONGRE ADI : 10. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri

YER: Sakarya

TARİH:1-4 Mart 2018

http://www.capanefroloji2018.org

KONGRE ADI : Uluslararası Antalya Kongresi

YER: Antalya

TARİH:1-3 Mart 2018

http://www.antalyakongresi.com

KONGRE ADI : Uludağ 2018 KBB Günleri

YER: Bursa

TARİH:1-4 Mart 2018

http://www.uludag2018kbb.org

KONGRE ADI : 13. Uludağ Nöroloji Günleri

YER: Bursa

TARİH:1-4 Mart 2018

http://www.uludagnoroloji.org

KONGRE ADI : Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Diyabet ve Obezite Sempozyumu 2018

YER: İstanbul

TARİH:2-4 Mart 2018

http://www.sbudiyabetveobezite.org

KONGRE ADI : 24. Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu

YER: Bursa

TARİH:2-4 Mart 2018

http://www.uludaganestezi.org/2018

KONGRE ADI : 4. Bahar Pediatri Günleri

YER: Adana

TARİH:3-4 Mart 2018

http://www.baskentbaharpediatri2018.com

KONGRE ADI : Yapısal Kalp Hastalıkları Koroner Fizyoloji Sempozyumu

YER: İzmir

TARİH:2-4 Mart 2018

http://www.kvakademi.org

KONGRE ADI : Türkiye EKMUD İznik Enfeksiyon Akademisi

YER: Bursa

TARİH:2-4 Mart 2018

http://www.ekmud.org.tr

KONGRE ADI : 14. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi

YER:Bursa

TARİH:4-7 Mart 2018

http://www.uludagichastaliklari.org

KONGRE ADI : 2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

YER: Antalya

TARİH:4-8 Mart 2018

http://www.oedc2018.org

KONGRE ADI : 19. Pediatri Günleri

YER: İzmir

TARİH:7-9 Mart 2018

http://www.pediatrigunleri.com

KONGRE ADI : Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu

YER: İstanbul

TARİH:7-10 Mart 2018

http://www.hedef2018.org

KONGRE ADI :7. Jinekoloji Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı

YER: Bursa

TARİH:8-10 Mart 2018

http://www.infertilitendoskopi.org

KONGRE ADI : Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018

YER: Kayseri

TARİH:8-10 Mart 2018

http://www.erciyestipgenetik.com

KONGRE ADI : 4. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi

YER: Antalya

TARİH:8-11 Mart 2018

http://www.basboyunkongresi2018.org

KONGRE ADI : Geleneksel 15. FTR Uludağ Sempozyumu

YER: Bursa

TARİH:8-11 Mart 2018

http://www.ftruludag.org

KONGRE ADI : 2. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi – 7. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı

YER: Bursa

TARİH:8-11 Mart 2018

http://www.infertilitendoskopi.org

KONGRE ADI : Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi

YER: Erzurum

TARİH:8-11 Mart 2018

http://www.palandokenkadindogum.com

KONGRE ADI : Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi

YER:İstanbul

TARİH:9-11 Mart 2018

http://www.palyatif.org

KONGRE ADI : 15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu

YER: KKTC

TARİH:9-11 Mart 2018

http://www.noropatikagri.org

KONGRE ADI : 22. Acil Tıp Bahar Sempozyumu

YER: Aydın

TARİH:9-11 Mart 2018

http://www.aydinsempozyum.com

KONGRE ADI: Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Pelvik Rehabilitasyon Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:9-10 Mart 2018

http://sbupelvikrehabilitasyonkongresi.org

KONGRE ADI: Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri

YER:Aydın

TARİH:9 -11 Mart 2018

http://deneyselhematoloji2017.com/

KONGRE ADI: 14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi

YER:Bursa

TARİH:11-14 Mart 2018

http://www.uludagpediatri.org

KONGRE ADI: 11. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi

YER: Antalya

TARİH:11-15 Mart 2018

http://kmtd.org.tr/kongre11

KONGRE ADI : Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi

YER: Antalya

TARİH:14-18 Mart 2018

http://www.uask2018.com

KONGRE ADI : 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi

YER: Antalya

TARİH:14-18 Mart

http://www.annecocukbeslenmesi.org

KONGRE ADI : İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri

YER: Sakarya

TARİH:15-18 Mart 2018

http://www.ichastaliklarigunleri.org

KONGRE ADI : 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi

YER: Antalya

TARİH:15-18 Mart 2018

http://www.psikiyatrizirvesi.org

KONGRE ADI : 2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi

YER: İzmir

TARİH:16-18 Mart 2018

http://www.cocukortopedi2018.org

KONGRE ADI : 14. Başağrısı Kış Okulu

YER: İstanbul

TARİH:16-18 Mart 2018

http://www.basagrisikisokulu.org

KONGRE ADI : Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri

YER:İstanbul

TARİH:16-17 Mart 2018

http://www.sbugastroenterolojigunleri.org

KONGRE ADI : Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği İlkbahar Sempozyumu

YER: Bursa

TARİH:16-18 Mart 2018

http://www.tkrcdilkbahar2018.org

KONGRE ADI : 3. Diş Teknisyenleri Kongresi

YER:İzmir

TARİH:16-18 Mart 2018

http://www.disteknisyenlerikongresi.com

KONGRE ADI : Türk Oftalmoloji Derneği 15. Mart Sempozyumu

YER: Adana

TARİH:16-18 Mart 2018

http://www.todnet.org/MartSempozyumu2018

KONGRE ADI : 5. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim Günleri

YER: İstanbul

TARİH:17-18 Mart 2018

http://www.ctfobak.org

KONGRE ADI : 10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi

YER: Ankara

TARİH:21-24 Mart 2018

http://www.omuzdirsek2018.org

KONGRE ADI : 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

YER: Antalya

TARİH:21-25 Mart 2018

http://www.tibbionkoloji2018.org

KONGRE ADI : İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018

YER: Ankara

TARİH:22-25 Mart 2018

http://calistay2018.infeksiyondunyasi.org

KONGRE ADI : 13. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

YER: Antalya

TARİH:22-25 Mart 2018

http://www.girisimselradyoloji2018.org

KONGRE ADI : Oral 2. Ulusal Viroloji Günleri

YER: İzmir

TARİH:22-24 Mart 2018

http://www.virolojigunleri2018.com

KONGRE ADI : 3. Kafa Tabanı Kongresi

YER: Antalya

TARİH:22-25 Mart 2018

http://www.kafatabani2018.org

KONGRE ADI : 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi

YER: KKTC

TARİH:22-25 Mart 2018

http://2018tkd-ste-kardiyobahar5.tkd.org.tr

KONGRE ADI : Gastronomi Zirvesi 2018

YER: Ankara

TARİH: 22-25 Mart 2018

http://www.gastronomizirvesi.org

KONGRE ADI : Pediatrik Aciller Sempozyumu

YER: Gaziantep

TARİH:22-23 Mart 2018

http://www.atuder.org.tr

KONGRE ADI : 2. Çukurova Gastro – İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Sempozyumu

YER: Adana

TARİH:23-25 Mart 2018

http://www.cukurovagastrointestinal.com

KONGRE ADI : 1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

YER: Antalya/Belek

TARİH:23-24 Mart 2018

http://www.kadinsagligihemsireligi2018.com

KONGRE ADI : 10. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu

YER: Bursa

TARİH:1-5 Nisan 2018

http://www.noroimmunoloji2018.org

KONGRE ADI : 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi

YER:Antalya

TARİH:4-8 Nisan 2018

http://cocukenfeksiyon2018.org

KONGRE ADI : Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018

YER: Antalya

TARİH:4-8 Nisan 2018

http://www.hikon2018.org

KONGRE ADI : 34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi

YER: Antalya

TARİH:4-8 Nisan 2018

http://www.norofizyoloji2018.org

KONGRE ADI : 4. Çocuk Romatoloji Kongresi

YER: Muğla

TARİH:4-7 Nisan 2018

http://www.cocukromatoloji2018.org

KONGRE ADI : 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

YER: Çanakkale

TARİH:4-6 Nisan 2018

http://www.uhok2018.com

KONGRE ADI : 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

YER: Ankara

TARİH:5-7 Nisan 2018

http://www.kbb2018.org/

KONGRE ADI : 2018 TATD Kurs Günleri Kongresi

YER: Antalya

TARİH:5-8 Nisan 2018

http://www.tatdkursgunleri.org

KONGRE ADI : 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

YER: Antalya

TARİH:5-8 Nisan 2018

http://www.yenilikler2018.org

KONGRE ADI : Psikiyatri Akademisi 2018-İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi

YER: KKTC

TARİH:5-8 Nisan 2018

http://www.psikiyatriakademisi2018.com

KONGRE ADI : Ankara Romatoloji Toplantısı

YER: Bolu

TARİH:6-8 Nisan 2018

http://www.ankararomatoloji.org

KONGRE ADI : 6. Acıbadem Kadın Doğum Günleri

YER: İstanbul

TARİH:6-8 Nisan 2018

http://www.acibademkdg2018.org

KONGRE ADI : 12. Çukurova Dermatoloji Günleri

YER: Adana

TARİH:11-15 Nisan 2018

http://www.cukurovadermatoloji2018.org

KONGRE ADI : 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

YER: Antalya

TARİH:11-15 Nisan 2018

http://2018uck.org/

KONGRE ADI : 6. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi

YER: Antalya

TARİH:11-15 Nisan 2018

http://www.lizozomal2018.org

KONGRE ADI : 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

YER: Antalya

TARİH:11-14 Nisan 2018

http://www.22psikiyatri.org

KONGRE ADI : Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi

YER: Antalya

TARİH:11-15 Nisan 2018

http://kongre2018.toraks.org.tr

KONGRE ADI : 30. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

YER: Antalya

TARİH:11-15 Nisan 2018

http://www.untk2018.org

KONGRE ADI : 4. Klinik İmmünoloji Kongresi

YER: Antalya

TARİH:11-14 Nisan 2018

http://www.klinikimmunoloji.com

KONGRE ADI :  Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

YER: Samsun

TARİH:12-15 Nisan 2018

http://www.karadenizjinekoloji.org

KONGRE ADI : Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 3. İlkbahar Toplantısı

YER: Antalya

TARİH:12-15 Nisan 2018

http://www.tkbbvbahar2018.org

KONGRE ADI : Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Aritmi Toplantısı

YER: Muğla

TARİH:12-15 Nisan 2018

http://ulusalaritmi2018.tkd.org.tr

KONGRE ADI : Hedef Kanser 2018 Toplantısı

YER: KKTC

TARİH:12-15 Nisan 2018

http://2018.hedefkanser.org

KONGRE ADI : 8. Ulusal Alzheimer Kongresi

YER:KKTC

TARİH:12-15 Nisan 2018

http://www.alzheimer2018.org

KONGRE ADI : 5. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu

YER: Antalya

TARİH:13-15 Nisan 2018

https://www.akdenizhematoloji2018.com

KONGRE ADI : 4. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu

YER: Hatay

TARİH:13-14 Nisan 2018

http://www.okulsagligi.org

KONGRE ADI : 3. Aydın İç Hastalıkları Günleri

YER: İzmir

TARİH:13-15 Nisan 2018

http://www.aydinichastaliklarigunleri.com

KONGRE ADI : 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:14-17 Nisan 2018

http://www.turkiyehemofilikongresi.org

KONGRE ADI : 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi

YER: KKTC

TARİH:14-18 Nisan 2018

http://www.uneko2018.org

KONGRE ADI : 54. Ulusal Diyabet Kongresi

YER: Antalya

TARİH:18-22 Nisan 2018

http://www.diyabetkongresi.org

KONGRE ADI : 2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi

YER: Antalya

TARİH:18-22 Nisan 2018

http://www.mikrobiyota2018.org

KONGRE ADI : 22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi

YER: Antalya

TARİH:18-22 Nisan 2018

http://www.upek2018.org

KONGRE ADI : 17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi

YER: Antalya

TARİH:18-21 Nisan 2018

http://www.pedkarkongre.com

KONGRE ADI : 7. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı

YER: Bursa

TARİH:18-22 Nisan 2018

http://www.hdtdernegi.org

KONGRE ADI : 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

YER: İzmir

TARİH:18-21 Nisan 2018

http://www.cocukgastro2018.org

KONGRE ADI : Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları 9

YER: Antalya

TARİH:18-21 Nisan 2018

http://www.ohsadkurultayi.org

KONGRE ADI : 19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

YER: Antalya

TARİH:19-23 Nisan 2018

http://www.yogunbakim.org.tr/ulusalkongre2018

KONGRE ADI : 11. Akademik Geriatri Kongresi

YER:Antalya

TARİH:19-23 Nisan 2018

http://www.akademikgeriatri2018.org

KONGRE ADI : Romatolojide Son 2 yıl Toplantısı

YER: İzmir

TARİH:19-22 Nisan 2018

http://www.romatolojideson2yil.org

KONGRE ADI : 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi

YER: Antalya

TARİH:19-22 Nisan 2018

http://www.acil2018.com

KONGRE ADI : CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

YER: Antalya

TARİH:19-22 Nisan 2018

http://www.cised.org.tr/kongre2018

KONGRE ADI 13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi

YER: Muğla

TARİH:20-23 Nisan 2018

http://kongre2018.caaad.org.tr

KONGRE ADI :14. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi

YER: Antalya

TARİH:20-24 Nisan 2018

http://www.tndhemsirelik2018.org

KONGRE ADI : Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi

YER: Antalya

TARİH:20-24 Nisan 2018

http://www.tnd2018.org

KONGRE ADI : Türkiye Acil Tıp Derneği Bahar Sempozyumu 2018

YER: Bolu

TARİH:20-22 Nisan 2018

http://www.tatd.org.tr

KONGRE ADI : 1. Uluslararası Evrimsel Psikoloji Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:21-22 Nisan 2018

http://icep.uskudar.edu.tr

KONGRE ADI : 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

YER: Ankara

TARİH:23-26 Nisan 2018

http://www.halkhemderkongre2018.org

KONGRE ADI : 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

YER: Antalya

TARİH:25-29 Nisan 2018

http://www.psikofarmakoloji2018.org

KONGRE ADI : 8. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri

YER: Kayseri

TARİH:25-29 Nisan 2018

http://www.pediatrikdermatoloji2018.org

KONGRE ADI : 15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi

YER: Antalya

TARİH:25-29 Nisan 2018

http://www.hebipa2018.org

KONGRE ADI : 12. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

YER: Antalya

TARİH:25-28 Nisan 2018

http://www.qps-antalya.com

KONGRE ADI : 2. Ulusal ADHAD Kongresi-Pulmoner Hipertansiyon 2018

YER: Muğla

TARİH:26-29 Nisan 2018

http://www.adhad2018.org

KONGRE ADI : 14. Ulusal Viral Hepatit Kongresi

YER: Antalya

TARİH:26-29 Nisan 2018

http://www.vhsd2018.org

KONGRE ADI : 12. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Teknisyenleri Kongresi

YER: Sakarya

TARİH:07-10 Mayıs 2017

http://usk2017.org/

KONGRE ADI : XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

YER: Antalya

TARİH:26-29 Nisan 2018

http://www.radtek2018.org

KONGRE ADI : 1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri – 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri

YER: İstanbul

TARİH:26-28 Nisan 2018

http://istanbulebelikgunleri2018.com

KONGRE ADI :33. Ankem Kongresi

YER: Muğla

TARİH:2-6 Mayıs 2018

http://www.2018ankem.org

KONGRE ADI : 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi

YER: Antalya

TARİH:2-6 Mayıs 2018

http://www.tpog2018.org

KONGRE ADI : 11. Anadolu Romatoloji Günleri

YER: Antalya

TARİH:2-6 Mayıs 2018

http://www.arg2018.org

KONGRE ADI : 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

YER: Burdur

TARİH:2-5 Mayıs 2018

https://ihslc.mehmetakif.edu.tr

KONGRE ADI: 20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi

YER: KKTC

TARİH:2-6 Mayıs 2018

http://www.pednoro2018.org

KONGRE ADI: 9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi

YER: Antalya

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.hasekigunleri2018.org

KONGRE ADI: 7. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması

YER: İstanbul

TARİH:3-5 Mayıs 2018

http://www.2018istanbulusmasi.org

KONGRE ADI:  Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 7. Hepatoloji Okulu

YER: Muğla

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.hepatolojiokulu2018.org

KONGRE ADI: 25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı

YER: Antalya

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.girisimselkardiyoloji2018.org

KONGRE ADI: 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

YER: Aydın

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.turkeyhealth2018.org

KONGRE ADI: 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

YER: Adana

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.tphd2018.org

KONGRE ADI: Kanser Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Sempozyumu

YER: Muğla

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.kansergetat.com

KONGRE ADI: 1. Eras Kongresi
ICOBNE 2017

YER: Ankara

TARİH:3-5 Mayıs 2018

http://www.erasturkiye2018.org

KONGRE ADI: 11. Ulusal Epilepsi Kongresi

YER: Muğla

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.epilepsi2018.org

KONGRE ADI: 24. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi

YER: İzmir

TARİH: 3-6 Mayıs 2018

http://www.gkda2018.com

KONGRE ADI: 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

YER: Amasya

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://eokama2018.amasya.edu.tr

KONGRE ADI: 5. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu

YER: İzmir

TARİH:3-6 Mayıs 2018

http://www.udais2018.org

KONGRE ADI: 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:4-5 Mayıs 2018

http://www.inovatifhemsirelik2018.org

KONGRE ADI: 8. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi

YER: İzmir

TARİH:4-6 Mayıs 2018

http://www.bdhk2018.org

KONGRE ADI: 13. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu-Medikal Onkoloji Günleri

YER: İzmir

TARİH:4-6 Mayıs 2018

http://www.mog2018.com

KONGRE ADI: 16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi

YER: Denizli

TARİH:6-9 Mayıs 2018

http://www.elcerrahisi2018.org

KONGRE ADI:54. Türk Pediatri Kongresi

YER: KKTC

TARİH:6-10 Mayıs 2018

http://www.turkpediatri2018.org

           

KONGRE ADI:54. Türk Pediatri Kongresi

YER: KKTC

TARİH:6-10 Mayıs 2018

http://www.turkpediatri2018.org

       

KONGRE ADI: 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi

YER: Antalya

TARİH:9-13 Mayıs 2018  

http://www.temhk2018.org

     

KONGRE ADI: 20. Rhinocamp KBB ve Aile Hekimliği Toplantıları

YER: Muğla

TARİH:9-13 Mayıs 2018  

http://www.rhinocamp.org

KONGRE ADI: 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

YER: Ankara

TARİH:9-12 Mayıs 2018  

http://www.cocuksolunum2018.org

KONGRE ADI: 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

YER: KKTC

TARİH:9-13 Mayıs 2018  

http://www.hipertansiyonkongresi.org

KONGRE ADI: 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

YER: Antalya

TARİH:9-13 Mayıs 2018  

http://www.tjod2018.org

KONGRE ADI: 13. Ege Dermatoloji Günleri

YER: Muğla

TARİH:9-13 Mayıs 2018  

http://www.egedermatoloji2018.org

KONGRE ADI: 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:9-12 Mayıs 2018  

http://www.cocukergen2018.com

KONGRE ADI: 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi

YER: Antalya

TARİH:10-13 Mayıs 2018 

 http://www.thed2018.org

KONGRE ADI: 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

YER: Adana

TARİH:10-13 Mayıs 2018 

http://www.daahk.org

KONGRE ADI: Ulusal İzmir Aile Hekimleri Kongresi 2018

YER: İzmir

TARİH:10-13 Mayıs 2018 

http://www.izahed2018.org

KONGRE ADI: 4. Asya Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi

YER: Antalya

TARİH:10-13 Mayıs 2018 

http://www.apfsrm2018.org

KONGRE ADI: 4 Hareket Bozukluklarında Tedavi Sempozyumu

YER: İzmir

TARİH:10-12 Mayıs 2018 

http://www.parkinson2018.org

KONGRE ADI:Türk Androloji Derneği Güncel Androloji Sempozyumu

YER: Muğla

TARİH:11-13 Mayıs 2018

 http://www.guncelandroloji.com

KONGRE ADI: Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi-TAOMS 2018

YER: KKTC

TARİH:13-17 Mayıs 2018

 http://www.taoms2018.org

KONGRE ADI: 2. Çukurova Ebelik Sempozyumu

YER: Adana

TARİH:14 Mayıs 2018

http://ebeliksempozyumu2018.ftskongre.org

KONGRE ADI: Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler Sempozyumu

YER: Ankara

TARİH:19 Mayıs 2018

http://www.immunoterapi.org

KONGRE ADI: 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi

YER: İstanbul

TARİH:20-23 Mayıs 2018

http://www.bad.org.tr/usk16

KONGRE ADI: 11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu

YER: Muğla

TARİH:24-27 Mayıs 2018

http://www.mnos2018.org

KONGRE ADI: 6. Yutma Bozuklukları Kongresi

YER:Ankara

TARİH:25-27 Mayıs 2018

http://www.motiliteyutma2018.org/yutma

KONGRE ADI: Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu

YER:Ankara

TARİH:25-27 Mayıs 2018

 http://www.motiliteyutma2018.org/motilite

KONGRE ADI: 4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

YER:İstanbul

TARİH:22-24 Haziran 2018

 http://www.mirc2018.org

KONGRE ADI: 4. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

YER:Ankara

TARİH:22-24 Haziran 2018

 http://haziran.urojinankara.org

KONGRE ADI: IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi ve 7. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi BNR Kongresi

YER:İstanbul

TARİH:7-10 Haziran 2018

http://www.neuraltherapy2018.com

KONGRE ADI: Tıpta Bütüncül Yaklaşımlar Ulusal Kongresi

YER:Antalya

TARİH:3-9 Haziran 2018

http://www.yaklasimlarkongresi.com

KONGRE ADI: Tıpta Bütüncül Yaklaşımlar Ulusal Kongresi

YER: Antalya

TARİH:3-9 Haziran 2018

http://www.yaklasimlarkongresi.com

KONGRE ADI: ULUSLARARASI KATILIMLI 1.PALYATİF BAKIM SEMPOZYUMU

YER: İZMİR

TARİH:28-29 EYLÜL 2018

www.palyatif2018.org

KONGRE ADI: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA PROCESSİNG

YER: MALATYA

TARİH: 28-30 EYLÜL 2018

www.idap.inonu.edu.tr

KONGRE ADI:  5.KBB’DE 4 MEVSİM KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 28-30 EYLÜL 2018

www.kbbdedortmevsım.org

KONGRE ADI: 3.KLİNİK ROMATOLOJİ VE 13.ULUSAL GENÇ YAŞAM KONGRESİ

YER: BELİRTİLMEMİŞ

TARİH: 27-30 EYLÜL 2018

www.gencyasamkongresi.com

KONGRE ADI: 10.OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ

YER: MUĞLA

TARİH: 27-30 EYLÜL 2018

www.ultrason2018.org

KONGRE ADI: DERMATOİMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ DERNEĞİ 7.GÜZ OKULU

YER: MUĞLA

TARİH:26-29 EYLÜL 2018

www.guzdermatoimmünoloji.org

KONGRE ADI: 19.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ

YER: MUĞLA

TARİH:26-30 EYLÜL 2018

www.romatoloji2018.com

KONGRE ADI: 12.AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU

YER: ANTALYA

TARİH: 26-30 EYLÜL 2018

www.guzokulu2018.org

KONGRE ADI: KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI GÜNCELLEME SEMPOZYUMU

YER: ANKARA

TARİH: 22 EYLÜL 2018

www.turktibbirehabilitasyon.org

KONGRE ADI: 6.GERİATRİ GÜNLERİ

YER: İZMİR

TARİH: 21 EYLÜL 2018

www.geriatrigunleri2018.com

KONGRE ADI: 2.ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ

YER: KOCAELİ

TARİH:21-23 EYLÜL 2018

www.2018kongre.psikoterapi.com

KONGRE ADI: XV. METOBOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

YER: MUĞLA

TARİH:20-23 EYLÜL 2018

www.metsend2018.org

KONGRE ADI: ULUSLAR ARASI GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

YER: KOCAELİ

TARİH:20-22 EYLÜL 2018

www.gtk2018.com

KONGRE ADI: 9.ULUSAL BİYOMEKANİK KONRESİ

YER: ESKİŞEHİR

TARİH:19-22 EYLÜL 2018

www.biomeccon.org/2018

KONGRE ADI: 4.İLAÇ VE TEDAVİ KONGRESİ

YER: BELİRTİLMEMİŞ

TARİH: 19-23 EYLÜL 2018

www.ilacvetedavidernegi.org

KONGRE ADI: İSTANBUL KBB VE BBC UZMANLARI DERNEĞİ 10.KONGRESİ

YER: SAKARYA

TARİH: 19-22 EYLÜL 2018

www.istanbulkbb2018.org

KONGRE ADI: 14.TÜRK SPOR YARALANMALARI ATROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 02-06 EKİM 2018

www.tusyad2018.org

KONGRE ADI: 4.AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU

YER: İZMİR

TARİH: 02-04 EKİM 2018

www.tıbbiaromatik2018.org

KONGRE ADI: INTERNATIONAL CONFERENCEON FOOD,AGRİCULTURE AND ANİMAL SCIENCES

YER: ANTALYA

TARİH:03-07 EKİM 2018

www.icofaas.org

KONGRE ADI: 8.ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

YER: MUĞLA

TARİH:04-07 EKİM 2018

www.ulusalakciger2018.org

KONGRE ADI: MEDİ TRİO 3 KONGRESİ

YER: BELİRTİLMEMİŞ

TARİH: 04-07 EKİM 2018

www.meditrio2018.org

KONGRE ADI: OVULASYON İNDÜKSİYONU İNFERTİLİTEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

YER: MUĞLA

TARİH: 04-07 EKİM 2018

www.ovin2018.com

KONGRE ADI: 5TH EFLM-UEMS EUROPEAN JOİNT CONGRESS İN LABORATORY MEDİCİNE

YER: ANTALYA

TARİH:10-13 EKİM 2018

www.eflm-uems-antalya2018.org

KONGRE ADI: ULUSLAR ARASI HİDRASYON VE SAĞLIK KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 10-14 EKİM 2018

www.hidrasyon2018.org

KONGRE ADI: 5.ULUSAL BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE PROBİYOTİK KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 11-14 EKİM 2018

www.probiyotik2018.org

KONGRE ADI: BREASTANBUL 2018-INTERNATIONAL ISTANBUL BREAST CANCER CONFERENCE

YER: İSTANBUL

TARİH: 11-13 EKİM 2018

www.breastanbul.org

KONGRE ADI: 27.ULUSAL DERMOTOLOJİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH:1-20 EKİM 2018

www.ulusaldermotoloji2018.org

KONGRE ADI: 15.ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ

YER: MUĞLA

TARİH: 17-20 EKİM 2018

www.cocukacilyogunbakim2018.org

KONGRE ADI: 9.INTERNATIONAL EURASİAN HEMATOLOGY-ONCOLOGY CONGRESS

YER: İSTANBUL

TARİH: 17-20 EKİM 2018

www.ehoc.org/2018

KONGRE ADI: 1.ULUSLASARASI 3.ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ

YER: İZMİR

TARİH:18-21 EKİM 2018

www.dogumahazirlikegitimi2018.com

KONGRE ADI: TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ 12.KONGRESİ-TRANSPLANTASYON 2018

YER: TRABZON

TARİH: 18-20 EKİM 2018

www.tx2018trabzon.org

KONGRE ADI: 2.MUĞLA MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

YER: MUĞLA

TARİH: 26-28 EKİM 2018

www.2018more.com

KONGRE ADI: 27.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ

YER: BELİRTİLMEMİŞ

TARİH:26-29 EKİM 2018

www.uroloji2018.com

KONGRE ADI: 2.ULUSAL İMMÜNOTERAPİ VE ONKOLOJİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 31 EKİM- 04 KASIM 2018

www.immunoterapi.org

KONGRE ADI: 4.ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 31 EKİM- 04 KASIM 2018

www.urolojikcerrahidernegi.org

KONGRE ADI: 2.INTERNATIONAL CELL DEATH RESEARCH CONGRESS

YER: (BELİRTİLMEMİŞ)

TARİH: 01-04 KASIM 2018

www.celldeathturkey2018.com

KONGRE ADI: ULUSLAR ARASI KATILIMLI 38.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 04-08 KASIM 2018

www.tmc2018.org

KONGRE ADI: 1.ULUSLARARASI EBELİK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KONGRESİ-EBEARGE

YER: İZMİR

TARİH: 07-09 KASIM 2018

www.ebeargekongresi.com


KONGRE ADI: 40.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 07-11 KASIM 2018

www.kbb2018.org

KONGRE ADI: 14.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 08-11 KASIM 2018

www.eacem2018.org

KONGRE ADI: TSRM 2018 ULUSAL ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 08-11 KASIM 2018

www.tsrm2018.org

KONGRE ADI: TIBBİ REHABİLİTASYON KONGRESİ

YER: ANKARA

TARİH:08-11 KASIM 2018

www.tıbbirehabilitasyon2018.org

KONGRE ADI: 3.GERİATRİK ONKOLOJİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 09-11 KASIM 2018

www.geriatrikonkoloji.com

KONGRE ADI: 62.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ-17.MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH:14-18 KASIM 2018

www.millipediatri2018.org

KONGRE ADI: 15.EGE ROMATOLOJİ GÜNLERİ

YER: DENİZLİ

TARİH: 15-18 KASIM 2018

www.egeromatoloji.com

KONGRE ADI: 7. DERMOTOLOJİK CERRAHİ GÜNLERİ

YER: ANKARA

TARİH: 15-18 KASIM 2018

www.dercer2018.org

KONGRE ADI: 15.ULUSAL AĞRI KONGRESİ

YER: ANTALYA

TARİH: 15-18 KASIM 2018

www.agrikongresi2018.com

KONGRE ADI: ENJEKSİYON KAMPI

YER: ANTALYA

TARİH: 16-18 KASIM 2018

www.enjeksiyonkampi.com

KONGRE ADI: 35.ULUSAL GASTROENTERELOJİ HAFTASI

YER: ANTALYA

TARİH:20-25 KASIM 2018

www.ugh2018.org

KONGRE ADI: 9.ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ-Ahekon 2018

YER: ANTALYA

TARİH:21-25 KASIM 2018

www.ahekonkongresi2018.com

KONGRE ADI: 15.TÜRK DÂHİLİ VE CARRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 7.AVRASYA YOĞUN BAKIM TOPLANTISI

YER: ANTALYA

TARİH:21-24 KASIM 2018-01-24

www.dcyogunbakim2018.org

KONGRE ADI: 2.DİYABET TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

YER: ANKARA

TARİH:07-09 ARALIK 2018

www.diyabetteknolojileri.com

KONGRE ADI: 8.Ulusal Sitopoloji Kongresi

YER: İZMİR

TARİH: 14-16 ARALIK 2018

www.sitopatoloji2018.org

KONGRE ADI: 1.ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ

YER: İSTANBUL

TARİH:14-15 ARALIK 2018

www.hemsirelikveinovasyonkongresi.org